Preskočiť navigáciu

4. apríla 2017 sa uskutočnil vedomostný kvíz Podvodníci nespia pre členov Klubov dôchodcov vo Zvolene. Kvíz bol pripravený v spolupráci s Mestom Zvolen,  Mestskou políciou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Okresným riaditeľstvom policajného zboru. V štyroch kolách súťažilo osem klubov dôchodcov zo Zvolena. V medzikolách súťažili aj seniori v publiku. Odborná porota pracovala v zložení: predseda Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Vecné ceny a upomienkové predmety venovalo Mesto Zvolen, poďakovanie patrí Ing. Lenke Balkovičovej - primátorke Mesta. Prvé miesto v kvíze získali súťažiaci z Klubu dôchodcov v Zolnej.

Podvodníci nespia...


Podvodníci nespia...

Vedomostný kvíz pre seniorov Podvodníci nespia... (súťažiaci)
Original