Preskočiť navigáciu

Dňa 10. apríla 2013 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil Deň zdravia Mesta Zvolen na prízemí a v zasadačke Mestského úradu Zvolen. V rámci sprievodných podujatí viacerých organizácií krajská knižnica prezentovala odbornú literatúru so zameraním na zdravie, ktorú si môžu čitatelia požičať v knižnici. Podujatie zorganizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v spolupráci s Mestom Zvolen.

Deň zdravia


Deň zdravia

Deň zdravia Mesta Zvolen - medzi sprievodné podujatia patrila výstava kníh so zameraním na zdravie z knižničného fondu krajskej knižnice (na obr. zľava Mgr. Mária Masárová a Viera Šajbanová, knihovníčky z krajskej knižnice)
Original