Preskočiť navigáciu

11. decembra 2013 sa uskutočnila séria workshopov pod názvom "Založ si ma..." alebo Tvorivé príbehy určených pre žiakov základných škôl, ktoré viedli študenti odboru Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici pod vedením Mgr. art. Zuzany  Malcovej, ArtD. Cieľom podujatí bolo naučiť deti pracovať s prírodnými materiálmi na netradičných hodinách pracovného vyučovania. Študenti si vyskúšali prácu s deťmi a zistili, či získané zručnosti a nápady vedia odovzdať a naučiť aj iných. Workshopov sa zúčastnili žiaci zo ZŠ na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, žiaci zo Špeciálnej základnej školy vo Zvolene a žiaci zo Školského klubu detí pri ZŠ Jilemnického 2 vo Zvolene.