Preskočiť navigáciu

V dňoch 7. – 11. októbra 2013 pozývame návštevníkov na podujatia v rámci 9. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Hlavnými organizátormi budú Český spolok vo Zvolene a Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľ. Štúra. Dni česko–slovenskej vzájomnosti budú realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí ČR.

V rámci Týždňa česko–slovenskej vzájomnosti sa uskutočnia nasledovné podujatia:
  • 7. – 11. 10. 2013, 10.00 - 15.00 hod. - Premietanie a čítanie českých rozprávok, oddelenie literatúry pre deti a mládež
  • 7. – 11. 10. 2013 - Výstava českej literatúry pre deti, oddelenie literatúry pre deti a mládež
  • 7. 10. – 7. 11.2013 – Svetové výstavy – mosty do budúcnosti, študovňa a čitáreň, výstavu zostavila a graficky spracovala Mgr. Daniela Slezáková (ŠVK Košice), poskytuje pohľad do histórie veľkolepých prezentácií toho najlepšieho, čo tá-ktorá krajina vytvorila v 19. a 20. storočí, či už z hľadiska architektonického, technických noviniek, neskôr umenia a rôznych kultúrno-vzdelávacích podujatí i zábavy
  • 11. 10. 2013, 11.00 hod. – Slávnostné ukončenie Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti, spomienková prednáška „České osobnosti vo Zvolene“, študovňa a čitáreň
- See more at: http://tak.dokniznice.sk/index.php/hlavna-stranka/entry/569-t%C3%BD%C5%BEde%C5%88-%C4%8Desko-slovenskej-vz%C3%A1jomnosti#sthash.0epqCAGN.dpuf
V dňoch 7. – 11. októbra 2013 sa v knižnici uskutočnilo niekoľko podujatí v rámci 9. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Hlavnými organizátormi boli Český spolok vo Zvolene a Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľ. Štúra. Dni česko–slovenskej vzájomnosti boli realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí ČR. V oddelení literatúry pre deti a mládež sa realizovali besedy o českej literatúre, českom jazyku, čítali a premietali sa české rozprávky, bola sprístupnená výstavka českých titulov detských kníh nachádzajúcich sa vo fonde krajskej knižnice. V priestoroch študovne a čitárne bola sprístupnená výstava "Svetové výstavy – mosty do budúcnosti". Výstavu zostavila a graficky spracovala Mgr. D. Slezáková z historického fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Dňa 11. októbra 2013 sa konala spomienková prednáška "České osobnosti vo Zvolene". Prednášajúcim bol publicista Mgr. Martin Mázor. Podujatí sa aktívne zúčastňovala aj predsedníčka Českého spolku vo Zvolene p. Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.