Preskočiť navigáciu

V rámci Týždňa slovenských knižníc prebiehal 21. marca 2013 v študovni a čitárni knižnice vedomostný kvíz pre stredoškolskú mládež Drogy, to teda nie!

V kvíze si svoje vedomosti otestovali študenti zvolenských stredných škôl. Podujatie bolo zamerané na prevenciu drogovej závislosti u mladých ľudí. Porotcami kvízu boli - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Iveta Gondášová (RÚVZ vo Zvolene) a Adriána Sojáková z krajskej knižnice. Kvíz mal tri kolá (literárne, protidrogové a drogy v hudbe). Víťazom kvízu sa stali študenti z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.