Preskočiť navigáciu

V Týždni slovenských knižníc sa 18. marca 2013 sa uskutočnila v študovni a čitárni knižnice prezentácia publikácie PROGLAS - Preklady a básnické interpretácie, ktorá vyšla v Literárnom informačnom centre pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Konštantínov Proglas je obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov. Na prezentáciu do knižnice zavítali Dana Podracká, Anna Ondrejková, Ján Zambor, Juraj Kuniak, Rudolf Jurolek, Mila Haugová, Erik Ondrejička a priblížili návštevníkom tento starobylý text. Program moderovala Monika Necpálová. Zazneli piesne v podaní Zvolenského speváckeho zboru.