Preskočiť navigáciu
Dňa 28. mája 2013 sa uskutočnili dve divadelné predstavenia Ešte raz sa obzrieť v priestoroch študovne a čitárne knižnice. Podujatie pripravila krajská knižnica v spolupráci s Mestom Zvolen k 770. výročiu udelenia mestských výsad mestu Zvolen. Dramatickú prezentáciu povesti Márie Ďuríčkovej Ešte raz sa obzrieť, ktorej dej sa údajne odohral v bývalej tanečnej sále Remeselníckeho domu vo Zvolene, dnes študovni krajskej knižnice, pripravili knihovníčky z oddelenia pre deti a mládež v spolupráci s vychovávateľkou Vierou Roháčovou a žiakmi zo Základnej školy na Jilemnického 2 vo Zvolene.
 
 

Ešte raz sa obzrieť


Ešte raz sa obzrieť

Dramatická prezentácia povesti Márie Ďuríčkovej Ešte raz sa obzrieť
Original