Preskočiť navigáciu

Dňa 15. marca 2013 sa uskutočnili v oddelení literatúry pre deti a mládež podujatia pre organizované skupiny žiakov ZŠ pod názvom „Múdra hlavička“ v rámci celoslovenských aktivít k Týždňu mozgu 2013.

Aktivity k Týždňu mozgu sa z roka na rok tešia rastúcemu záujmu v mnohých regiónoch Slovenska a šíria posolstvo udržiavať mozog v aktivite v každom veku. Podujatia „Múdra hlavička“ v krajskej knižnici budú zamerané na tréningy pamäte, rozvoj mozgu a prezentáciu literatúry pre deti, ktorá sa venuje tejto problematike. Hlavnou témou bude samozrejme mozog, jeho výkonnosť, fungovanie, resp. zlyhávanie. Podujatia budú vedené pre deti zábavným spôsobom formou hlavolamov a hier.
 

Týždeň mozgu


Týždeň mozgu

Výstavka detskej literatúry na aktívny tréning mozgu z kníh krajskej knižnice
Original