Preskočiť navigáciu
V dňoch 2. a 4. júna 2013 sa uskutočnil cyklus prednášok Zdravie a vitalita v každom veku v študovni a čitárni krajskej knižnice. Prednášal profesor John Scharffenberg, MD, MPH zo Spojených štátov amerických. Cieľom cyklu prednášok bolo ako sa čo najdlhšie udržať v kondícii a dobrom zdraví až do vysokého veku. Profesor John Scharffenberg, ktorý sa narodil v roku 1923 v USA, získal doktorát z oblasti výživy na Harwardskej Univerzite. Ako univerzitný profesor sa stal zároveň aj uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť. Zároveň je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia, jednu z nich Výživa a civilizačné ochorenia má vo svojom fonde aj krajská knižnica. Jeho prednášky sú známe po celom svete.
 

Zdravie a vitalita v každom veku


Zdravie a vitalita v každom veku

Cyklus prednášok Zdravie a vitalita v každom veku - hostia a účastníci
Original