Preskočiť navigáciu
16. novembra 2012 sa uskutočnilo v krajskej knižnici slávnostné stretnutie pri príležitosti 90. výročia Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene. Zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja, rôznych typov knižníc, samospráv okresov Detva, Krupina a Zvolen, súčasní i bývalí zamestnanci krajskej knižnice,  ako aj najaktívnejší seniorský čitateľ doc. Ing. Jozef Lisičan, CSc. a ďalší hostia. Oslavy spestrili účinkujúci a pedagógovia Súkromného konzervatória Pink Harmony Academy vo Zvolene.

90. výročie knižnice


90. výročie knižnice

Zástupcovia zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja, rôznych typov knižníc, samospráv okresov Detva, Krupina a Zvolen, súčasní i bývalí zamestnanci krajskej knižnice a najaktívnejší seniorský čitateľ doc. Ing. Jozef Lisičan, CSc. (na obr. uprostred)
Original