Preskočiť navigáciu

Dňa 4. decembra 2012 sa zamestnanci krajskej knižnice zúčastnili pracovnej cesty do Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Diecéznej knižnice v Nitre a Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Exkurzia do knižníc v Nitre 2012


Exkurzia do knižníc v Nitre 2012

Exkurzia do knižníc v Nitre 2012 - knihovníkov z Krajskejk knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene privítala Mgr. Monika Lobodášová, riaditeľka Krajskej knižnice K. Kmeťku (na obr. vpravo)
Original