Preskočiť navigáciu

Dňa 4. decembra 2012 sa zamestnanci krajskej knižnice zúčastnili pracovnej cesty do Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Diecéznej knižnice v Nitre a Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Exkurzia do knižníc v Nitre 2012


Exkurzia do knižníc v Nitre 2012

Exkurzia do knižníc v Nitre 2012 - Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozova v Nitre - sprievodné slovo PhDr. Anežka Strihová, riaditeľka Univerzitnej knižnice UKF v Nitre (na obr. vpravo)
Original