Preskočiť navigáciu
28. októbra 2014 sa po druhýkrát uskutočnilo v krajskej knižnici Metodické školenie ku programu KIS MaSK pre stredoslovenský región. Školenie bolo určené pre užívateľov knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice, ale aj záujemcov o KIS MaSK. Školenie sa realizovalo v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Program KIS MaSK prezentovali a na otázky účastníkov odpovedali pracovníci SNK v Martine Ing. Emil Rišian, PhDr. Anna Kucianová, PhD., Mgr. Erika Poloncová, Mgr. Marta Jahnátková, Ing. Viera Matejčíková a Ing. Jana Šmihlová z CEIT, s.r.o., Bratislava.

Metodické školenie KIS MaSK


Metodické školenie KIS MaSK

Metodické školenie ku programu KIS MaSK pre stredoslovenský región – rozhovory účastníkov a hostí
Original