Preskočiť navigáciu

13. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška Pavla Rankova pre knihovníkov Noví používatelia knižnice v študovni a čitárni knižnice. Podujatie bolo organizované v spolupráci s občianskym združením ars_litera. Pavol Rankov bol odborným asistentom na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK. V súčasnosti je vedúcim tejto katedry.

Pavol Rankov - Noví používatelia knižnice


Pavol Rankov - Noví používatelia knižnice

Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD., vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Original