Preskočiť navigáciu

V dňoch 11. mája, 18. mája a 8. júna 2010 pripravila a realizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov pre Banskobystrický kraj (KP SSK) bezplatné školenia pre členov zamerané na prácu s textovým editorom WORD, tabuľkovým editorom EXCEL a vyhľadávanie informácií na INTERNETE. Školenia sa realizovali v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri TU vo Zvolene. Lektorkami boli Ing. Danka Ukropová a Bc. Iveta Kíšiková z Centra informačných technológií TU vo Zvolene a Ing. Eva Strapcová zo Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene.

Školenie KP SSK


Školenie KP SSK

Školenie členov KP SSK pre Banskobystrický kraj k využívaniu tabuľkového editoru EXCEL (18. 5. 2010)
Original